Activity

  • tonystark posted an update 3 weeks, 6 days ago

  • Cham Island Hoi An – Vì bạn nữ không biết lặn nên dịp này bọn mình chơi trò… đi bộ dưới biển- Sea trek. Ai cũng chơi được mà không cần biết bơi hay biết kỹ năng lặn. Bạn nữ khoái lắm vì còn không bị ướt tóc nữa….